Tôi muốn dùng thử dịch vụ được không?

Bong99 hỗ trợ các tài khoản dùng thử để quý khách có thể tham khảo giao diện cược cũng như các kèo hay mỗi ngày.

Link: www.v88rich.com

Username  99dungthu001

Password   Bong99

 

Username  99dungthu002

Password   Bong99

 

Username  99dungthu003

Password   Bong99

 

Username  99dungthu004

Password   Bong99

 

Username  99dungthu005

Password   Bong99

 

Username  99dungthu006

Password   Bong99

 

Username  99dungthu007

Password   Bong99

 

Username  99dungthu008

Password   Bong99

 

Username  99dungthu009

Password   Bong99

 

Username  99dungthu010

Password   Bong99